Terapie

Biofeedback

Biofeedback jest niezwykle ciekawą i skuteczną metodą stosowaną w leczeniu różnorodnych schorzeń. Trening biofeedback pozwala nauczyć się przejmować kontrolę nad niektórymi, dotychczas zachodzącymi nieświadomie, procesami, co z kolei pozwala na zwalczanie objawów pewnych chorób. Biofeedback czyli biologiczne sprzężenie zwrotne polega na dostarczeniu klientowi informacji zwrotnej o jego stanie fizjologicznym. Zmiany fizjologiczne organizmu monitorowane są przez specjalistyczne systemy pobierające dane z czujników w czasie rzeczywistym.

Biofeedback wykorzystywany jest w terapii dzieci i dorosłych borykających się z:
– trudnościami w nauce,
– ADHD,
– ADD,
– dysleksją,
– depresją,
– zaburzeniami lękowymi,
– nadmiernym stresem,
– zaburzeniami snu,
– zaburzeniami koncentracji,
– uzależnieniami.

Brak wyników.