Dla kogo badanie psychologiczne?

Dla kogo badanie psychologiczne?

Dla każdego kto chce poznać lepiej siebie, swoje mocne i słabe strony, poznać swój potencjał i zasoby intelektualne. Badania psychologiczne zakończone diagnozą przydatne są przy zmianie pracy, poszukiwaniu nowych dróg rozwoju, wyborze ścieżki edukacji i kariery, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Dla każdego również kto czuje się zaniepokojony swoim stanem zdrowia, emocji, pamięci itp.

Badamy:

  • na zlecenie lekarza psychiatry/neurologa celem oceny i opisu zgłaszanych problemów, pogłębienia diagnozy psychiatrycznej, diagnozy neurologicznej, pomocy w doborze najodpowiedniejszych form rozwiązania problemu, leczenia.
  • badamy i sporządzamy odpowiednie opinie psychologiczne wymagane przez ZUS, Komisje ds. Orzekania o Niepełnosprawności, instytucje orzekające o przyznawaniu grupy inwalidzkiej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tej kwestii.
  • występowanie, określamy zakres i poziom zaburzeń funkcji poznawczych przy chorobach m.in. otępiennych różnej etiologii, chorobach Alzheimera, Parkinsona, pląsawicy Huntingtona, uszkodzeniach organicznych po wypadkach, udarach mózgu itp.
  • poziom zaburzeń i problemów w zakresie zdolności do samodzielności, realizacji ról społecznych, zawodowych, relacji z otoczeniem w sytuacjach rozważania złożenia wniosku o przyjęcie do Domu Opieki Społecznej.
  • na potrzeby Sądów w różnych zakresach (po wypadkach, po innych przeżyciach traumatycznych typu rozwód, przemoc). Opinia może być uzupełnieniem wniosków m.in. o odszkodowania, przy sprawach rozwodowych.
  • Zdolność psychologiczną pacjenta do poddania się zabiegom operacyjnym m.in. operacji bariatrycznej;

 

Istnieje możliwość wykonania badań psychologicznych, sformułowania diagnozy i wystawienia opinii w innych problemach i sytuacjach. W tym celu zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź e-mail.

 

Umów się