Osobowość / intelekt / funkcje poznawcze

Osobowość / intelekt / funkcje poznawcze

OSOBOWOŚĆ

Jakim jestem człowiekiem? Jak dobrze znam samego siebie? Czy są jakieś obszary mnie, których nie jestem świadom? Czy inni widzą mnie tak jak ja widzę siebie? Jakie są moje najmocniejsze i najsłabsze strony ?
Ileż razy w ciągu życia zadajemy sobie takie pytania i jak trudno wielokrotnie znaleźć na nie pełną odpowiedź.
Osobowość jest tym co nas określa, odróżnia od innych ludzi. Osobowość to zbiór cech, wzorców zachowań warunkujących to kim jesteśmy, jak reagujemy w danych sytuacjach, co sprawia nam przyjemność, co nie.

Badanie osobowości nie służy tylko ocenie i opisie zaburzeń. Może również po prostu pomóc każdemu z nas odpowiedzieć na pytania kim jesteśmy, czym się kierujemy, co w nas mocnego co słabszego.

Badania psychologiczne w kierunku diagnozy osobowości prowadzimy przy użyciu licznych kwestionariuszy, inwentarzy. Badamy m.in. przy użyciu MMPI-2, NEO-PI-R, NEO-FFI, DKO, STAI, CISS

INTELIGENCJA

Inteligencja to złożony rodzaj sprawności umysłowej, oddziałujący na każdą sferę życia człowieka. Jest to zdolność do korzystania z nabytej wiedzy i umiejętności w sytuacjach nowych, do rozumienia, uczenia się, do postrzegania, analizy i adaptacji do zmian otoczenia.

Diagnozę poziomu funkcjonowania intelektualnego prowadzimy przy użyciu Skali Inteligencji Wechslera dla Dorosłych (WAIS-R (PL)). Używamy również Testu Matryc Ravena.

FUNKCJE POZNAWCZE

Funkcje poznawcze inaczej zwane procesami poznawczymi to zbiór procesów zachodzących w umyśle człowieka, które służą do tworzenia i modyfikowania wiedzy o otoczeniu.

Obejmują:

  • pamięć
  • uwaga
  • mowa
  • spostrzeganie
  • myślenie
  • kontrola poznawcza

 

Zaburzenia funkcji poznawczych są odzwierciedleniem uszkodzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego. Do głównych kategorii czynników związanych z zaburzeniem funkcji poznawczych należą: zaburzenia świadomości, procesy otępienne i choroby psychiczne.

Diagnozę funkcji poznawczych prowadzimy przy użyciu Testów: MMSE, Test Rysowania Zegara, Test Pamięci Wzrokowej Bentona, Test Bender, Test 15 słów Reya, CTT.

Zakres metod badawczych osobowości, intelektu, funkcji poznawczych ustalany jest indywidualnie w trakcie spotkania.

 

Umów się