Internet przyjazny dziecku

“Internet przyjazny dziecku”

Zapraszamy na szkolenie warsztatowe dla rodziców dzieci i młodzieży w wieku szkoły podstawowej i średniej.

W dynamicznie rozwijającej się rzeczywistości młodych ludzi Internet stanowi bardzo ważne narzędzie sprzyjające zdobywaniu wiedzy i umiejętności, poznawaniu świata, budowaniu relacji interpersonalnych o bardzo szerokim zasięgu.

Ogromne korzyści związane z używaniem z Internetu idą w parze z zagrożeniami, jakie on ze sobą niesie.  W odniesieniu do nastolatków warto zwrócić tu szczególną uwagę na:

  • Cyberprzemoc
  • Uzależnienie od Internetu
  • Narażenie na kontakt z nieodpowiednimi treściami (np. promującymi przemoc, ksenofobię, zachęcającymi do zachowań szkodliwych, zagrażających niekiedy zdrowiu lub nawet życiu młodych ludzi)

Celem grupowych zajęć dla rodziców jest z jednej strony rozwijanie świadomości dotyczącej zagrożeń związanych z używaniem Internetu; z drugiej zaś, wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności  wychowawcze służące minimalizowaniu ryzyka wystąpienia trzech wymienionych wcześniej zagrożeń.

Zajęcia zawierają również elementy profilaktyki drugorzędowej, czyli dają umiejętności radzenia sobie z problemami cyberprzemocy, czy uzależnienia od Internetu wtedy, kiedy pierwsze ich symptomy pojawią się już w naszej rodzinie.

Zajęcia poprowadzi Jakub Rychter – psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień oraz terapii motywującej, trener z kilkunastoletnim doświadczeniem, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Współpracuje m. in. z Poradnią Profilaktyki i Terapii Uzależnień Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii oddział w Łodzi. Prowadzi terapię indywidualną i rodzinną dotyczącą problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i leków oraz uzależnień behawioralnych takich jak hazard czy Internet. Absolwent wielu szkoleń specjalistycznych, między innymi dwuletniego Studium Terapii Uzależnień, kursu terapii rodzinnej w Polski Instytucie Ericksonowskim oraz dwuletniego Studium Dialogu Motywującego. Współautor i realizator wojewódzkich programów profilaktycznych w zakresie zdrowia psychicznego i profilaktyki uzależnień.

Zajęcia trwają 1,5 godziny.

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo pod adresem szkolenia@pomost-lodz.org lub telefonicznie pod nr 42 208 02 89 pon – pt w godz. 12.00 – 18.00. Po otrzymaniu informacji o dostępności miejsc należy uiścić opłatę. Ostateczna rezerwacja następuje po zaksięgowaniu wpłaty na nasze konto o czym informujemy mailowo.

Koszt udziału w zajęciach wynosi 70 zł.

Opłatę można wnieść on-line używając następującego linku:  https://ssl.dotpay.pl/?pid=NP96156F4M4U6KUGEJZQEFL4XSKRA71D

lub przelewem na konto Stowarzyszenia POMOST o numerze:  12 2030 0045 1110 0000 0020 5820 ( w treści przelewu prosimy wpisać tytuł szkolenia).  W przypadku zgłoszonej mailowo rezygnacji min. 1 dzień (24 h) przed szkoleniem całość kwoty zwracana jest na konto wpłacającego.

Najbliższe terminy:

  • 25 października 2018  (czwartek)  godz. 17.30 – 19.00
  • 21 listopada 2018  (środa)  godz. 17.30 – 19.00