Terapie

Krótkoterminowa

Jedną z form terapii krótkoterminowych jest TSR, czyli Terapia Skoncentrowana na rozwiązaniach. Pacjent zgłaszający się na ten rodzaj wsparcia sam wie najlepiej, czego mu potrzeba. To on wyznacza cele i jest najlepszym specjalistą od samego siebie. Tutaj skupiamy się na pozytywach, teraźniejszości i przyszłości, a nie na negatywach i porażkach z przeszłości. To właśnie tutaj dowiadujemy się, że małe zmiany powodują duże zmiany.

Brak wyników.