Nurt integratywny

mgr Katarzyna Moser

Krótkoterminowa, Leczenie uzależnień, Nurt integratywny, Pomoc psychologiczna
terapia indywidualna100 zł

Z wykształcenia jestem Pedagogiem ( WSHE Łódź). Ukończyłam również Poradnictwo Psychologiczne z Terapią Krótkoterminową w podejściu Integratywnym (Counselling SPCH Warszawa ), co pozwoliło mi przez wiele lat na prowadzenie warsztatów psychologicznych na Uczelni i pracę w Instytucie Postępowania Twórczego w Łodzi.

Zajmuję się również wsparciem osób w sytuacji trudnej, w kryzysie oraz po stracie również w aspekcie duchowym. Przez kolejne lata, moje zainteresowania zawodowe skupiły się na terapii osób starszych oraz prowadzeniu grupy wsparcia dla rodzin osób chorych na Alzheimera . Uprawnienia Opiekuna Medycznego pomogły mi w zrozumieniu osoby chorej , towarzyszeniu jej w procesie leczenia oraz potrzeb osób opiekujących się innymi. Jestem również Terapeutą Uzależnień w trakcie procesu Certyfikacji ( Collegium Verum Warszawa). Towarzyszę osobom w trudnościach z uzależnieniem zarówno od środków psychoaktywnych jak i w uzależnieniach od internetu, zakupoholizmu itp. Oferuję również wsparcie w podejściu humanistycznym pozwalające lepiej poznać siebie, własne zasoby i możliwości w procesie budującym poczucie własnej wartości i poszukiwaniu sensu. Zapraszam osoby, które zmagają się z problemami, które przynosi codzienność. Pracę własną poddaję stałej superwizji.

mgr Anna Domańska-Malesa

Diagnostyka, Interwencja kryzysowa, LGBT+, Młodzież 15+, Nurt integratywny, Pomoc psychologiczna, Pomoc psychoterapeutyczna, Terapia traumy EMDR
terapia indywidualna stacjonarna lub online130 zł

Psycholog z kilkunastoletnim doświadczeniem pracy terapeutycznej, diagnosta, absolwentka UŁ ze specjalnością psychologii klinicznej. Specjalizuje się w interwencji kryzysowej, poradnictwie psychologicznym, pracy terapeutycznej opartej na podejściu głównie poznawczo-behawioralnym i skoncentrowanym na rozwiązaniu.

Pomaga osobom zmagającym się z zaburzeniami nerwicowymi, depresyjnymi, zaburzeniami osobowości, chorującymi na schizofrenię, osobami w kryzysie, w żałobie, borykającym się z problemami z obszaru LGBT. Specjalizuje się ponadto w diagnozie klinicznej m.in. na potrzeby indywidualne, Komisji Orzekających o Niepełnosprawności, Sądów. Certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji ART@. Oferuje pomoc osobom dorosłym i młodzieży.