Depresje

Depresje

Depresje czyli zaburzenia depresyjne to określenie odnoszące się do zespołów objawów depresyjnych występujących w przebiegu chorób afektywnych (czyli dotyczących naszego nastroju). Zespoły te objawiają się głównie obniżeniem nastroju (smutkiem, przygnębieniem, niską samooceną, małą wiarą w siebie, poczuciem winy, pesymizmem, u części pacjentów myślami samobójczymi), niezdolnością do przeżywania przyjemności (anhedonią), zaburzeniem rytmu dobowego (bezsennością lub nadmierną sennością) lub zmniejszeniem apetytu (rzadziej wzmożeniem apetytu).

Różne są teorie na temat przyczyn występowania depresji – jedna z nich mówi, że w powstawaniu depresji istotną rolę odgrywają bieżące wewnętrzne konflikty pomiędzy impulsami, pragnieniami, dążeniami oraz deficyty rozwijanych funkcji psychicznych, dla ukształtowania się których duże znaczenie mają doświadczenia z okresu rozwojowego (dzieciństwa i dojrzewania).

Właściwe rozpoznanie może postawić przede wszystkim lekarz psychiatra, który w razie potrzeby włącza leczenie farmakologiczne (przepisuje leki na receptę). Równie istotna jest jednak także psychoterapia.  W leczeniu zaburzeń depresyjnych stosuje się różne metody psychoterapeutyczne, w szczególności psychoterapię poznawczo-behawioralną oraz psychoedukację (czyli edukowanie chorych w zakresie wiedzy dotyczącej zaburzeń psychicznych, metod ich leczenia i zapobiegania im).

W naszej Poradni możecie Państwo skorzystać zarówno z pomocy lekarza psychiatry jak i psychoterapeuty. Zapraszamy do kontaktu!

Umów się