dr Iga Gruszczyńska-Sińczak

Dorośli, Pomoc psychiatryczna s.
porada lekarska230 zł

Ukończyłam studia na kierunku lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z wynikiem ponad dobrym uzyskując tytuł lekarza. Jestem w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychiatrii.

Pracuję jako rezydent w Klinice Psychiatrii Dorosłych SP ZOZ im. J. Babińskiego w Łodzi. Prowadzę również zajęcia ze studentami jako pracownik UMED w Łodzi.

Zdobywam nowe kwalifikacje uczęszczając na studia podyplomowe w dziedzinie psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Uważam, że bardzo ważne jest wysłuchanie i zrozumienie problemów pacjenta a następnie sukcesywne ich rozwiązywanie. W psychiatrii istotna jest cierpliwość.