Terapie

Narkotyki

Narkotyki

Heroina, amfetamina, marihuana, benzodiazepiny, czy wreszcie szeroka grupa narkotyków nowej generacji nazywanych popularnie dopalaczami – to substancje o różnej sile szkodliwości i potencjale uzależnienia. Problemy związane z nadużywaniem lub nałogowym przyjmowaniem każdego z nich wymagają innej specyfiki w podejściu terapeutycznym. Terapia oferowana w naszej Poradni ma charakter zindywidualizowany – nie tylko w tym sensie, że odbywa się jeden na jeden w kontakcie klienta z terapeutą, ale również w tym znaczeniu, że jej częstotliwość, tematyka i czas trwania dopasowane są do konkretnego człowieka i tego, jak on sam definiuje swój problem z używaniem danej substancji psychoaktywnej. W niektórych sytuacjach proponujemy łączenia indywidualnej psychoterapii, oferowanej w naszej Poradni, z innymi formami pomocy – leczeniem farmakologicznym, psychoterapią grupową lub grupami samopomocowymi.

Stwarzamy również możliwość uczestnictwa w terapii osób współuzależnionych poprzez terapię indywidualną i małżeńską lub rodzinną.

Alkoholizm

Alkoholizm

Wielu ludzi pije alkohol sporadycznie, w umiarkowanych ilościach, bez szkodliwości. Niektórym zdarza się go nadużywać – zjawisko to ma różne odcienie – od okazjonalnego przekroczenia bezpiecznej dawki do regularnego używania zbyt często i w zbyt dużych ilościach, które skutkuje występowaniem różnego rodzaju szkód. Istnieje też grupa osób uzależnionych, które całkowicie straciły kontrolę nad swoim piciem i odczuwają przymus używania.

Indywidualna terapia, którą prowadzimy w naszej Poradni, adresowana jest do osób doświadczających problemów związanych z używaniem alkoholu w różnej skali i nasileniu. Dla jednych jej celem może być rozwijanie umiejętności picia kontrolowanego, dla innych praca nad całkowitą abstynencją. Ważnym jej elementem jest również zapobieganie nawrotom na przykład poprzez zwiększanie indywidualnych kompetencji w radzeniu sobie ze stresem. W niektórych sytuacjach proponujemy łączenia indywidualnej psychoterapii, oferowanej w naszej Poradni, z innymi formami pomocy – leczeniem farmakologicznym, psychoterapią grupową lub grupami samopomocowymi AA.

Stwarzamy również możliwość uczestnictwa w terapii osób współuzależnionych poprzez terapię indywidualną i małżeńską lub rodzinną.

Nikotyna

Nikotyna

Wielu ludzi całkiem szczerze mogłoby się podpisać pod sarkastycznym stwierdzeniem: „Jestem mistrzem w rzucaniu palenia. Robię to siedem razy w tygodniu.” W naszej Poradni nie proponujemy żadnej cudownej, stuprocentowo skutecznej, bezbolesnej metody rzucania palenia. Oferujemy terapię prowadzoną w duchu metody Dialogu Motywującego, której celem jest pomoc człowiekowi w sformułowaniu własnych, indywidualnych motywów przemawiających za zmianą zachowania, wzmocnienie poczucia skuteczności oraz zbudowanie adekwatnego i realnego planu zmiany. W terapii jesteśmy elastyczni i otwarci na szukanie różnych skutecznych oddziaływań wzmacniających, takich jak na przykład łączenie indywidualnej psychoterapii z farmakologiczną substytucją nikotyny lub akupunkturą.

Komputer

Komputer

Korzyści, jakie w codziennym życiu przynosi nam używanie komputera i Internetu w zdecydowany sposób przeważają nad minusami związanymi z korzystaniem z nowych technologii. Nie oznacza to oczywiście, że ciemna strona wirtualnej rzeczywistości nie istnieje. Jednym z głównych zagrożeń istniejących w tym obszarze jest poza cyberprzemocą ryzyko uzależnienia od komputera, telefonu, a w zasadzie Internetu. Nie wszystkie formy naszej cyfrowej aktywności wiążą się z takim niebezpieczeństwem. Gry on line, pornografia internetowa i hazard internetowy to trzy najbardziej obciążone ryzykiem formy aktywności w sieci. W zależności od rodzaju problemu oraz jego nasilenia, terapia oferowana w naszej Poradni może koncentrować się albo na odzyskaniu kontroli zachowań związanych z używaniem Internetu albo na uzyskaniu całkowitej abstynencji od niektórych wybranych form aktywności internetowej.

Czasem, podobnie jak w przypadku uzależnień od substancji psychoaktywnych, nałogowe zachowanie jest dysfunkcyjnym sposobem radzenia sobie ze stresem, problemami rodzinnymi lub zawodowymi. W takich sytuacjach terapia polega na zwiększaniu kompetencji w radzeniu sobie z tymi trudnościami, w celu zmniejszenia ryzyka nawrotu do zachowań nałogowych. Istnieje w tych przypadkach możliwość łączenia terapii indywidualnej z terapią rodzinną lub małżeńską.

Hazard

Hazard

Nałogowy hazard – zakłady bukmacherskie, automaty do gry, ruletka – to zachowanie, które w przeciwieństwie do innych uzależnieniowych problemów, może przez bardzo długi czas pozostawać zupełnie niewidoczne dla osób bliskich hazardzisty. Jest on przez długi czas sam w walce z impulsami do grania, wyrzutami sumienia, maskowaniem spirali długów. Przyznanie się do tego problemu najbliższym jest pierwszym, choć trudnym do zrobienia, krokiem do zmiany.

Terapia indywidualna oferowana w naszej Poradni dla osób uzależnionych od hazardu dotyczy budowania i wzmacniania motywacji do zmiany, rozwijania kompetencji radzenia sobie z impulsami do grania i czynnikami ryzyka oraz zapobiegania nawrotom poprzez stosowanie adekwatnych strategii radzenia sobie ze stresem.

Podobnie jak w przypadku innych problemów, stwarzamy możliwość łączenia terapii indywidualnej z małżeńską lub rodzinną.