Kompendium

Atak paniki , lęk paniczny

Lęk napadowy to stan w którym odczuwa się silne napady paniki w sytuacjach bezpiecznych, napady nie są związane konsekwentnie z określoną sytuacją lub przedmiotem.

CZYTAJ WIĘCEJ

Upośledzenie umysłowe umiarkowane

Niepełnosprawność intelektualna (upośledzenie umysłowe) – zaburzenie na tle rozwojowym, oznaczające widoczne obniżenie stanu sprawności umysłowej w stosunku do normalnego poziomu, współwystępujące z zaburzeniami w zachowaniu adaptacyjnym. Jest to brak osiągnięcia pewnych dla wieku sprawności/etapów, w tym np.: rozumowania, zapamiętywania, mówienia i uczenia się.

CZYTAJ WIĘCEJ

Upośledzenie umysłowe lekkie

Niepełnosprawność intelektualna (upośledzenie umysłowe) – zaburzenie na tle rozwojowym, oznaczające widoczne obniżenie stanu sprawności umysłowej w stosunku do normalnego poziomu, współwystępujące z zaburzeniami w zachowaniu adaptacyjnym. Jest to brak osiągnięcia pewnych dla wieku sprawności/etapów, w tym np.: rozumowania, zapamiętywania, mówienia i uczenia się.

CZYTAJ WIĘCEJ

adhd Zaburzenia hiperkinetyczne

ADHD (od ang. attention deficit hyperactivity disorder)- zespół nadpobudliwości ruchowej, opierający się na niemożności skoncentrowania uwagi, nadmiernej ruchliwości i impulsywności.

CZYTAJ WIĘCEJ

Upośledzenie umysłowe głębokie

Niepełnosprawność intelektualna (upośledzenie umysłowe) – zaburzenie na tle rozwojowym, oznaczające widoczne obniżenie stanu sprawności umysłowej w stosunku do normalnego poziomu, współwystępujące z zaburzeniami w zachowaniu adaptacyjnym. Jest to brak osiągnięcia pewnych dla wieku sprawności/etapów, w tym np.: rozumowania, zapamiętywania, mówienia i uczenia się.

CZYTAJ WIĘCEJ

Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie

Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie polegają na nadmiernym przerysowaniu tendencji rozwojowych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Upośledzenie umysłowe znaczne

Upośledzenie umysłowe, inaczej zwane niepełnosprawnością intelektualną, jest zaburzeniem w rozwoju człowieka charakteryzujące się mniej lub bardziej znacznym obniżeniem funkcji intelektualnych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Uporczywe zaburzenia urojeniowe

Zaburzenia urojeniowe to zaburzenia trudne do zdiagnozowania, objawiające się między innymi tym, że osoba zaburzona coraz bardziej zamyka się w swoim urojonym świecie oraz reaguje emocjonalnie na próby przekonania i udowodnienia, że świat rzeczywisty różni się od jej świata urojonego.

CZYTAJ WIĘCEJ

Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu

Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu to zaburzenia osobowości, które objawiają się różnie, w zależności od osoby i sytuacji.

CZYTAJ WIĘCEJ

Tiki

Tiki to nagłe, krótkotrwałe, nawracające ruchy. Najczęściej powstają na tle zdrowia psychicznego. Mają różne nasilenie i częstotliwość. Mogą pojawić się już w dzieciństwie i mogą ustąpić same w okresie dojrzewania, jednak u wielu osób zostają do końca życia.

CZYTAJ WIĘCEJ