mgr Izabela Kuźmińska

Pedagog, Psychoterapeuta Łódź
wizyta terapeutyczna150 zł

Jestem pedagogiem, terapeutą, socjoterapeutą. Od 25 lat pracuję z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami w Szkołach Podstawowych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, Telefonie Zaufania. Szkoliłam osoby pracujące na rzecz dzieci i młodzieży w świetlicach, szkołach, domach dziecka, ośrodkach wychowawczych i poprawczych. Prowadziłam zajęcia na uczelniach wyższych z zakresu socjoterapii.

Swoją pracę opieram na życzliwym i wspierającym kontakcie, zrozumieniu sytuacji i profesjonalnym doborze metod i technik terapeutycznych. Metody pracy dostosowuję do indywidualnych potrzeb, łączę ze sobą elementy terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, nurtu humanistycznego oraz terapii poznawczo – behawioralnej.

Swoją pomoc kieruję do rodziców

  • których dzieci przejawiają zachowania zaburzone
  • którzy mają problem z porozumieniem się ze swoim dzieckiem
  • niepokoi ich zachowanie dziecka czy nastolatka
  • nie wiedzą jak pomóc swojemu dziecku
  • czują się zagubieni w swojej roli wychowawczej

Oraz do dzieci i młodzieży,

  • doświadczającej trudności w kontaktach z rówieśnikami
  • mającej poczucie osamotnienia lub zagubienia
  • borykającej się z fobią szkolną
  • mającej trudności w koncentracji uwagi