Chad – Choroba afektywna dwubiegunowa

Wojciech Sadło 15.06.2022

Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD) jest zaburzeniem mózgu, które powoduje zmiany w nastroju, energii i zdolności do funkcjonowania danej osoby. Osoby z chorobą afektywną dwubiegunową doświadczają intensywnych stanów emocjonalnych, które zwykle występują w różnych okresach od dni do tygodni, zwanych epizodami nastroju. Te epizody nastroju są klasyfikowane jako maniakalne / hipomaniakalne (nienormalnie szczęśliwy lub drażliwy nastrój) lub depresyjne (smutny nastrój). Osoby z chorobą afektywną dwubiegunową na ogół mają również okresy remisji (cofnięcia się, lub częściowego ustąpienia objawów). Najczęściej rozpoczyna się przed 35 rokiem życia, poważnie zakłóca relacje rodzinne i społeczne, kondycję ekonomiczną, powoduje trudności w pracy.