Schizofrenia

Czym jest schizofrenia?

Schizofrenia jest zaburzeniem psychicznym, które zaliczane jest do grupy psychoz, czyli takich stanów, które cechują się przede wszystkim zróżnicowanym odbiorem, zaburzonym postrzeganiem rzeczywistości oraz nieprawidłowym ocenianiem. W ich przebiegu mogą pojawiać się problemy w relacjach z innymi ludźmi, myślenie chaotyczne, pesymistyczne lub euforyczne oraz mogą występować urojenia i halucynacje.