Diagnostyka

POMOST

Dla kogo badanie psychologiczne?

Badanie psychologiczne każdorazowo poprzedzone jest konsultacją psychologiczną, w trakcie której o ostatecznym doborze metod badawczych zdecyduje psycholog uwzględniając realizację celu badania.
Koszt konsultacji: 130 zł. Koszt konsultacji wliczony będzie w cenę całości postępowania diagnostycznego. Oferta obejmuje: pełne badanie psychologiczne + pisemna opinia + omówienie.

Psycholog – diagnosta zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania badania psychologicznego z użyciem Kwestionariuszy i wydania opinii na tej podstawie w przypadku jeśli:

 • wstępna ocena stanu psychicznego pacjenta / ocena kliniczna będzie nasuwała uzasadnione przypuszczenie szkody dla pacjenta w zakresie procesu leczenia,
 • istnienia podejrzenia, że pacjent nie będzie w danym momencie bądź w ogóle w stanie poradzić sobie z realizacją celu procesu diagnostycznego, z którym przyszedł bądź został skierowany
  (chodzi tu o upośledzenie / czynny ostry proces psychotyczny / stan objawów odstawiennych),
 • taka odmowa będzie omówiona z pacjentem i zaproponowane ścieżki rozwiązań

Prowadzimy diagnostykę w zakresie:

POMOST

Przygotowanie do badanie psychologicznego

Samopoczucie osoby badanej w trakcie badania jest bardzo ważne, od aktualnej formy psychofizycznej zależny jest w dużej mierze jego wynik. Dlatego na badanie psychologiczne należy przyjść:

 • wyspanym i wypoczętym,
 • najedzonym (czas trwania badania zwykle jest dłuższy niż standardowa wizyta u specjalisty),
 • zażyć leki przyjmowane regularnie,
 • nie spożywać alkoholu i innych środków wpływających na sprawność psychofizyczną
POMOST

Do zabrania na badanie psychologiczne

ikona

dowód osobisty (dane osobowe, adres zamieszkania, PESEL)

ikona

wcześniejsze opinie psychologiczne, psychiatryczne

ikona

wcześniejsze orzeczenia (np. o stopniu niepełnosprawności)

ikona

okulary do czytania

POMOST

Czas trwania badania psychologicznego

 • Czas trwania badania psychologicznego zależy od stanu zdrowia i kondycji psychofizycznej pacjenta, od tego co będzie badane i na jakie potrzeby,
 • Badanie średnio trwa od 2 do 3 godzin. Diagnostyka rozłożona jest w czasie bądź realizowana na jednym spotkaniu,
 • Ustalane jest to indywidualnie w zależności od kondycji psychofizycznej badanego, od tego co jest badane i w jakiej formie,
 • Cena badania zależna jest od jego celu, użytych metod i czasu trwania
POMOST

Przebieg badania psychologicznego

Badanie psychologiczne opiera się na rozmowie, wywiadzie, obserwacji osoby badanej, analizie okazanej dokumentacji a także na użyciu dobranych narzędzi testowych.

UMÓW WIZYTĘ