Data:

Godz.:

Rodzicu wracaj z kwarantanny, czyli jak wspierać dzieci i młodzież w okresie pandemii

Zapraszamy na szkolenie warsztatowe dla rodziców dzieci i młodzieży w wieku szkoły podstawowej i średniej, oraz studentów kierunków takich jak psychologia i pedagogika. W dynamicznie rozwijającej się sytuacji pandemicznej coraz więcej dzieci i młodzieży cierpi na stany lękowe, fobie czy niepokój związany z izolacją i osamotnieniem. Wszystko to może mieć długofalowy wpływ na zdrowie nas wszystkich, a zwłaszcza na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Jak wspierać nasze pociechy i jak pomóc im przetrwać ten trudny czas dowiedzą się Państwo na naszym webinarium.

Zajęcia poprowadzi Jakub Rychter – psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień oraz terapii motywującej, trener z kilkunastoletnim doświadczeniem, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Współpracuje m. in. z Poradnią Profilaktyki i Terapii Uzależnień Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii oddział w Łodzi. Prowadzi terapię indywidualną i rodzinną dotyczącą problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i leków oraz uzależnień behawioralnych takich jak hazard czy Internet. Absolwent wielu szkoleń specjalistycznych, między innymi dwuletniego Studium Terapii Uzależnień, kursu terapii rodzinnej w Polski Instytucie Ericksonowskim oraz dwuletniego Studium Dialogu Motywującego. Współautor i realizator wojewódzkich programów profilaktycznych w zakresie zdrowia psychicznego i profilaktyki uzależnień.

Zajęcia trwają 1,5 godziny na platformie Zoom. Link zostanie przesłany drogą mailową na podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem warsztatów.

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo poprzez formularz zgłoszeniowy . Przesłanie formularza jest jednocześnie wyrażeniem zgody na zawarcie umowy z organizatorem warsztatów. Po dokonaniu rejestracji za jego pośrednictwem należy uiścić opłatę na konto Stowarzyszenia POMOST o numerze: 12 2030 0045 1110 0000 0020 5820 (w treści przelewu prosimy wpisać tytuł szkolenia). Po dokonaniu przelewu prosimy o przesłanie dowodu wpłaty na adres mailowy szkolenia@pomost-lodz.org  .

Bezpośredni link do wpłat: wpłata za szkolenie

Tylko prawidłowo wypełnione zgłoszenie z potwierdzoną (mailowo) wpłatą zostanie przyjęte do uczestnictwa w webinarium.

Koszt udziału w zajęciach wynosi 50 zł. Opłatę należy uiścić do dnia 10 marca 2021 r.
Wpłaty bez formularza zgłoszeniowego oraz te dokonane po terminie nie zostaną zwrócone.

Termin szkolenia: 19.03.2021 r.

REGULAMIN

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU I WARUNKI REZYGNACJI

Zgłoszenie udziału w szkoleniu

1. Poprawnie wypełnione i otrzymane przez organizatora zgłoszenie na szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół “POMOST” zwane dalej Stowarzyszeniem „POMOST”, jest prawnie wiążącą umową pomiędzy Stowarzyszeniem “POMOST” a Zamawiającym.

2. Przesłanie formularza on-line spełnia warunki zawarcia umowy na odległość, o której mowa w ustawie o prawach konsumenta.

Potwierdzenie uczestnictwa

2. Najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia Stowarzyszenie “POMOST” prześle drogą mailową Zamawiającemu potwierdzenie uczestnictwa, zawierające szczegóły organizacyjne szkolenia.

Wypowiedzenie umowy, odwołanie szkolenia

3. Umowa może zostać wypowiedziana zarówno przez Stowarzyszenie “POMOST” jak i przez Zamawiającego.

4. Wypowiedzenie umowy lub zmiana jej warunków, wymaga wyłącznie formy pisemnej, która obejmuje również drogę mailową.

5. Stowarzyszenie “POMOST” zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia (rozwiązanie umowy) lub zmiany terminu szkolenia (zmiana umowy). Zmiana umowy pozostaje wiążąca dla stron wyłącznie po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu

6. Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu i otrzymać zwrot wniesionej opłaty o ile zgłoszenie rezygnacji wpłynie do organizatora na minimum 48 godziny przed jego rozpoczęciem.

7. Rezygnacja z podaniem nazwy i terminu szkolenia oraz imienia i nazwiska Zamawiającego powinna być przesłana drogą mailową. Wiadomość elektroniczną z zawiadomieniem o rezygnacji należy wysłać na adres mailowy: szkolenia@pomost-lodz.org .

8. Jeśli rezygnacja nie zostanie złożona lub wpłynie po w/w terminie Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Płatności za szkolenia

7. Wpłaty za szkolenie przyjmowane są w formie przelewu na konto organizatora o numerze: 12 2030 0045 1110 0000 0020 5820 w terminie określonym w informacji o szkoleniu zamieszczonej na stronie nzoz-pomost.pl.

8. W opisie przelewu należy podać imię i nazwisko Zamawiającego, nazwę oraz termin szkolenia.

Faktury

9. Uczestnicy szkoleń otrzymują paragon w dniu jego wystawienia lub fakturę za udział w szkoleniu do 7 dni liczonych od dnia szkolenia.

10. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić drogą mailową na adres: szkolenia@pomost-lodz.org

Zwolnienie z podatku VAT

11. Usługi szkoleniowe świadczone przez Stowarzyszenie “POMOST” są zwolnione z podatku od towarów i usług (VAT) na podst. art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zapisz się