Katatonia schizofrenia katatoniczna

W przeszłości katatonia była uważana za podtyp schizofrenii. Obecnie rozumie się, że katatonia może występować w różnych schorzeniach psychicznych i medycznych. Katatonia i schizofrenia występują także oddzielnie, lecz są ze sobą ściśle powiązane. Osoby z objawami katatonicznymi w schizofrenii, poruszają się w ekstremalny sposób. Na przykład taka osoba może poruszać swoim ciałem nieregularnie lub wcale. Ten stan może trwać przez minuty, godziny, a nawet dni. Wyróżnia się dwie podstawowe postacie schizofrenii katatonicznej: hiperkinetyczną, i hipokinetyczną.