Nasza kadra

Kadra

dr Anna Kępska

dr Anna Kępska

Lekarz psychiatra, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalizuje się w psychiatrii osób dorosłych, a szczególnie w leczeniu zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń psychotycznych, zaburzeń snu oraz zaburzeń psychicznych u osób starszych. Ukończyła studia doktoranckie w Zakładzie Psychodermatologii UM w Łodzi, gdzie prowadziła badania nad związkiem psychiki i somatyki, ze szczególnym uwzględnieniem skóry. Do pacjentów podchodzi całościowo, ale też indywidualnie- licząc się z potrzebami i decyzjami każdego pacjenta.
mgr Anna Domańska-Malesa

mgr Anna Domańska-Malesa

Psycholog z kilkunastoletnim doświadczeniem pracy terapeutycznej, diagnosta, absolwentka UŁ ze specjalnością psychologii klinicznej. Specjalizuje się w interwencji kryzysowej, poradnictwie psychologicznym, pracy terapeutycznej opartej na podejściu głównie poznawczo-behawioralnym i skoncentrowanym na rozwiązaniu. Pomaga osobom zmagającym się z zaburzeniami nerwicowymi, depresyjnymi, zaburzeniami osobowości, chorującymi na schizofrenię, osobami w kryzysie, w żałobie, borykającym się z problemami z obszaru LGBT. Specjalizuje się ponadto w diagnozie klinicznej m.in. na potrzeby indywidualne, Komisji Orzekających o Niepełnosprawności, Sądów. Certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji ART@. Oferuje pomoc osobom dorosłym i młodzieży.
mgr Jakub Rychter

mgr Jakub Rychter

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, trener z kilkunastoletnim doświadczeniem, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Prowadzi terapię indywidualną i rodzinną dotyczącą problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i leków oraz uzależnień behawioralnych takich jak hazard czy Internet. Zajmuje się również problemami depresji, lęków oraz trudności komunikacyjnych w rodzinie i związkach. W swojej pracy integruje podejście poznawczo-behawioralne, skoncentrowane na rozwiązaniu z elementami terapii ericksonowskiej oraz dialogiem motywującym. Absolwent wielu szkoleń specjalistycznych, między innymi dwuletniego Studium Terapii Uzależnień, kursu terapii rodzinnej w Polski Instytucie Ericksonowskim oraz dwuletniego Studium Dialogu Motywującego. Współautor i realizator wojewódzkich programów profilaktycznych w zakresie zdrowia psychicznego i profilaktyki uzależnień.
mgr Karolina Gorzędowska

mgr Karolina Gorzędowska

Psycholożka, psychoterapeutka, zaprasza do kontaktu osoby poszukujące wsparcia psychologicznego, oferuje pomoc w ramach krótko- i długoterminowej psychoterapii psychodynamicznej. Pomaga osobom zmagającym się z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, psychotycznymi, odżywiania, osobowości, w kryzysach życiowych, borykającym się z problemami z obszaru LGBT
mgr Izabela Samulewicz - Stawicka

mgr Izabela Samulewicz - Stawicka

Terapeuta pracujący w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu. Większość swojego zawodowego życia związana z sektorem pomocowym świadcząc wsparcie rodzinom, młodzieży i dzieciom w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi oraz Wydziale Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Łodzi. Współpracowała również z organizacjami pozarządowymi takimi jak np. Fundacja Inkubator, Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół Pomost oraz Centrum Praw Kobiet. Odbyła staż z zakresu psychologii klinicznej w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Czechosłowackiej 8/10 w Klinice Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych oraz Klinice Psychiatrii Młodzieżowej. Cały czas podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach, jest aktualnie słuchaczką Studium Profesjonalnej Psychoterapii, a jej praca podlega systematycznej superwizji. W swojej pracy kieruje się kodeksem etycznym Polskiej Federacji Psychoterapii, zasadą uczciwości i szacunku dla godności osób z którymi ma kontakt zawodowy. Terapia wg mgr Samulewicz to oparte na bezpieczeństwie i zaufaniu spotkanie, które pomaga odkrywać nowe rozwiązania, zasoby i siły na drodze ku pożądanej przez klienta zmianie
mgr Patrycja Sławska – Jaroszewska

mgr Patrycja Sławska – Jaroszewska

Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, doktorantka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku Psychologia. Prowadzi indywidualną psychoterapię uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, pracuje również z osobami współuzależnionymi. Zajmuje się poradnictwem psychologicznym osób w kryzysie, doświadczających trudności emocjonalnych, interpersonalnych oraz psychoprofilaktyką. Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej osób dorosłych zdobywała przede wszystkim w Stowarzyszeniu MONAR Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi. Współpracowała również z młodzieżą, jako terapeuta w Klubie Profilaktyki Środowiskowej „Nie-Nuda”, jako stażystka w Stowarzyszeniu MONAR Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla dzieci i młodzieży w Ozorkowie oraz z dorosłymi w projekcie readaptacji zawodowej „Możesz”, a także jako wolontariuszka w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie . W swojej pracy kieruje się otwartością, zrozumieniem oraz akceptacją drugiego człowieka.
mgr Beata Maliszewska

mgr Beata Maliszewska

Psychoterapeutka, specjalistka psychoterapii uzależnień, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie w trakcie czteroletniego kursu psychoterapii prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatrycznie. Na co dzień prowadzi terapię indywidualną oraz grupową w oddziale terapeutycznym, w tym również oddziaływania o charakterze interwencyjnym i wspierającym. Specjalizuje się w pracy z osobami uzależnionymi, doświadczającymi kryzysów psychicznych, depresji, przeżywającymi poważne trudności życiowe i osobiste, żałobę, z rozpoznaniem zaburzenia osobowości. Posiada również kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami chorującymi na schizofrenię, CHAD, zmagającymi się z zaburzeniami nerwicowymi, zespołem Aspergera, niepełnosprawnymi, w tym z ich rodzinami. Ponadto, jest uczestniczką licznych szkoleń i warsztatów z zakresu pracy terapeutycznej podnoszących kompetencje zawodowe i osobiste, a swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Interesuje się resocjalizacją i readaptacją społeczną oraz arteterapią.
mgr Anna Wierzbowska

mgr Anna Wierzbowska

Psycholog kliniczny, od 20 lat pracuje w Klinice Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Certyfikowana psychoterapeutka EAP (European Association for Psychotherapy). Ukończyła 2 letnie szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej w ZIST (Niemcy). Zajmuje się terapią indywidualną, małżeńską i rodzinną.
mgr Zofia Grzelak

mgr Zofia Grzelak

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością :psychologia kliniczna dziecka i dorosłego. Długoletnie doświadczenie w pracy psychologicznej z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami oraz osobami dorosłymi (poradnia psychologiczna- pedagogiczna,  Centrum Służby Rodzinie w Łodzi). Zajmuje się poradnictwem i pomocą psychologiczną w zakresie problemów małżeńskich, rodzinno-wychowawczych (nieporozumienia i trudności w relacjach, sytuacje konfliktowe) oraz osobistych (problemy emocjonalne związane z sytuacjami stresowymi oraz kryzysowymi jak porzucenie i utrata bliskiej osoby).
mgr Aleksandra Kurczyńska

mgr Aleksandra Kurczyńska

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, psychodietetyk. Ukończyła studia na kierunku psychologia, specjalność psychologia zdrowia i kliniczna oraz studia pierwszego stopnia na kierunku dietetyka o specjalności psychodietetyka, aktualnie jest w trakcie 5 letniego szkolenia psychoterapeutycznego atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Psychoterapia w nurcie integracyjnym łączącym podejścia psychoterapii psychoanalitycznej, poznawczo-behawioralnej oraz systemowej. Pracuje z osobami doświadczającymi wszelkiego rodzaju trudności emocjonalnych, interpersonalnych, w kryzysie życiowym, w procesie żałoby, utraty, zmagającymi się z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi, czy przeżywającymi negatywne skutki stresu. Udziela wsparcia rodzicom, opiekunom, dzieciom osób z niepełnosprawnościami oraz pracownikom z sektorów pracy społecznej. Wspiera również młode mamy i ojców doświadczające zmian w związku z urodzeniem się dziecka. Pomaga zrozumieć proces powstawania nadmiernej masy ciała i wybrać drogę pracy nad problemem oraz towarzyszy w rozwoju interpersonalnym.