Nasza kadra

Kadra

dr Bartłomiej Janas

dr Bartłomiej Janas

Lekarz psychiatra, psychoterapeuta, absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada specjalizację z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży. Doświadczenie jako lekarza psychiatry łączy z pracą psychoterapeuty. W chwili obecnej w trakcie 4 letniego kursu psychoterapii, atestowanego przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, organizowanego przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi. Jako psychoterapeuta pracuje zarówno z klientami indywidualnymi, parami, jak i rodzinami. Specjalizuje się w pracy z ludźmi cierpiącymi z powodu depresji, lęku, zaburzeń odżywiania, a także będącymi w trudnej sytuacji życiowej, przechodzącymi żałobę lub nie umiejącymi porozumieć się w związku. Pracuje również indywidualnie z nastolatkami (od 12 r. ż), ale w przypadku młodzieży zawsze w pierwszej kolejności proponuję terapię rodzinną Medycyna naturalna, praca z ciałem i medytacja są od wielu lat wielką pasją dr. Janasa. Takie metody jak leki i suplementy ziołowe, medytacja mindfulness, hipnoza Ericksonowska, praca z oddechem i z ciałem, masaż, a także wiele innych, cieszą się obecnie coraz większą popularnością. Dodatkowo ich skuteczność jest coraz częściej badana i opisywana w profesjonalnych artykułach medycznych. Stąd w swojej pracy Pan Doktor łączy konwencjonalną wiedzę zaczerpniętą ze studiów medycznych z podejściem holistyczno-integracyjnym włączając w terapię metody tradycyjne.

mgr Anna Domańska-Malesa

mgr Anna Domańska-Malesa

psycholog, absolwentka UŁ ze specjalnością psychologii klinicznej, wieloletnim doświadczeniem z zakresu pracy w pomocy psychologicznej i terapeutycznej. Specjalizuje się w poradnictwie psychologicznym, interwencji kryzysowej, pracy terapeutycznej opartej na podejściu głównie poznawczo-behawioralnym i skoncentrowanym na rozwiązaniu. Ma doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami nerwicowymi, depresyjnymi, zaburzeniami osobowości, chorującymi na schizofrenię, osobami w kryzysie, w żałobie. Specjalizuje się ponadto w diagnozie klinicznej m.in. na potrzeby indywidualne pacjentów, Komisji Orzekających o Niepełnosprawności, Sądów.

mgr Jakub Rychter

mgr Jakub Rychter

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, trener z kilkunastoletnim doświadczeniem, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Prowadzi terapię indywidualną i rodzinną dotyczącą problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i leków oraz uzależnień behawioralnych takich jak hazard czy Internet. Zajmuje się również problemami depresji, lęków oraz trudności komunikacyjnych w rodzinie i związkach. W swojej pracy integruje podejście poznawczo-behawioralne, skoncentrowane na rozwiązaniu z elementami terapii ericksonowskiej oraz dialogiem motywującym. Absolwent wielu szkoleń specjalistycznych, między innymi dwuletniego Studium Terapii Uzależnień, kursu terapii rodzinnej w Polski Instytucie Ericksonowskim oraz dwuletniego Studium Dialogu Motywującego. Współautor i realizator wojewódzkich programów profilaktycznych w zakresie zdrowia psychicznego i profilaktyki uzależnień.

mgr Karolina Gorzędowska

mgr Karolina Gorzędowska

Psycholożka, psychoterapeutka, zaprasza do kontaktu osoby poszukujące wsparcia psychologicznego, oferuje pomoc w ramach krótko- i długoterminowej psychoterapii psychodynamicznej. Pomaga osobom zmagającym się z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, psychotycznymi, odżywiania, osobowości, w kryzysach życiowych, borykającym się z problemami z obszaru LGBT

mgr Izabela Samulewicz - Stawicka

mgr Izabela Samulewicz - Stawicka

Terapeuta pracujący w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu. Większość swojego zawodowego życia związana z sektorem pomocowym świadcząc wsparcie rodzinom, młodzieży i dzieciom w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi oraz Wydziale Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Łodzi. Współpracowała również z organizacjami pozarządowymi takimi jak np. Fundacja Inkubator, Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół Pomost oraz Centrum Praw Kobiet. Odbyła staż z zakresu psychologii klinicznej w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Czechosłowackiej 8/10 w Klinice Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych oraz Klinice Psychiatrii Młodzieżowej. Cały czas podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach, jest aktualnie słuchaczką Studium Profesjonalnej Psychoterapii, a jej praca podlega systematycznej superwizji. W swojej pracy kieruje się kodeksem etycznym Polskiej Federacji Psychoterapii, zasadą uczciwości i szacunku dla godności osób z którymi ma kontakt zawodowy. Terapia wg mgr Samulewicz to oparte na bezpieczeństwie i zaufaniu spotkanie, które pomaga odkrywać nowe rozwiązania, zasoby i siły na drodze ku pożądanej przez klienta zmianie

mgr Aneta Szustak

mgr Aneta Szustak

Pedagog, terapeuta środowiskowy, specj. poradnictwa psychospołecznego Absolwentka UŁ i podyplomowych studiów poradnictwa psychospołecznego i pomocy terapeutycznej rodzinie. Specjalizuje się we wstępnym diagnozowaniu sytuacji kryzysowych zarówno indywidualnych jak i występujących w rodzinach czy związkach partnerskich. Udziela pomocy doraźnej i/lub wspiera w wyborze odpowiedniej terapii, leczenia. Jej porady stanowią nieocenioną pomoc w odnalezieniu się w gąszczu oferowanych form terapii, nierzadko bardzo kosztownych. Wspiera w trakcie trudności w kontaktach z dziećmi i/lub innymi osobami bliskimi korzystając ze swojego pedagogicznego punktu widzenia popartego wieloletnim doświadczeniem w pracy również z osobami ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi.

mgr Zofia Grzelak

mgr Zofia Grzelak

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością :psychologia kliniczna dziecka i dorosłego. Długoletnie doświadczenie w pracy psychologicznej z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami oraz osobami dorosłymi (poradnia psychologiczna- pedagogiczna,  Centrum Służby Rodzinie w Łodzi). Zajmuje się poradnictwem i pomocą psychologiczną w zakresie problemów małżeńskich, rodzinno-wychowawczych (nieporozumienia i trudności w relacjach, sytuacje konfliktowe) oraz osobistych (problemy emocjonalne związane z sytuacjami stresowymi oraz kryzysowymi jak porzucenie i utrata bliskiej osoby).