Nasza kadra

dr Bartłomiej Janas

Dzieci i młodzież, LGBT+, Pomoc psychiatryczna s.
porada lekarska230 zł

Absolwent Wydziału Lekarskiego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. W 2017 roku zakończył specjalizację z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży w Łódzkim Centralnym Szpitalu Klinicznym (CSK). Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą i rodzinami, tak z oddziału zamkniętego Psychiatrii Młodzieżowej CSK, jak również z otwartego oddziału dziennego – Dziennego Ośrodka Terapeutycznego w Łodzi. Ma także doświadczenie w pracy z dorosłymi. W trakcie specjalizacji zajmował się pacjentami Oddziału Chorób Afektywnych (depresja, nerwica, zaburzenia psychosomatyczne), oraz Oddziału Zaburzeń Psychotycznych (schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia organiczne).

Swoją pracę jako psychiatra łączy z wcześniejszym doświadczeniem pracy psychoterapeuty. Ukończył 4,5 letni kurs psychoterapii organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi (atestowany przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Jako psychoterapeuta pracował zarówno z pacjentami indywidualnymi, parami, jak i rodzinami. W szczególności specjalizował się w pracy z ludźmi cierpiącymi z powodu depresji, lęku, zaburzeń odżywiania, a także będącymi w trudnej sytuacji życiowej, przechodzącymi żałobę lub nie umiejącymi porozumieć się w związku. W przypadku dzieci i młodzieży zawsze w pierwszej kolejności zaleca terapię rodzinną. Przez ostatnie półtora roku kierował zespołem lekarzy i psychologów w Poradni Zdrowia Psychicznego MKK „Trimed” w Łodzi.
Choroby w których leczeniu się specjalizuje :
• anoreksja
• bulimia
• zaburzenia adaptacyjne (m.in. : kryzys nastoletni, odmowa chodzenia do szkoły, reakcja żałoby)
• depresja
• choroba afektywna dwubiegunowa
• schizofrenia
• zaburzenia emocjonalne
• bezsenność
• nerwica

dr Magdalena Smulik

Dzieci i młodzież, Pomoc psychiatryczna s.
Porada lekarska240 zł

Lekarka psychiatrii, posiadająca specjalizację psychiatrii dzieci i młodzieży oraz specjalizację psychiatrii dorosłych 🧠.

Wieloletnie doświadczenie jako psychiatra dziecięco-młodzieżowy zdobyła pracując na oddziałach psychiatrii młodzieżowej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – na oddziale stacjonarnym oraz w oddziale dziennym w Dziennym Ośrodku Terapeutycznym dla Młodzieży 🏥. Przed specjalizacją psychiatrii dzieci i młodzieży pracowała jako psychiatra dorosłych w Klinikach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w tym przez większość czasu na Oddziale Chorób Afektywnych. Ukończyła czteroletni całościowy kurs psychoterapii w Katedrze Psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym 📚. Odbyła staż w Katedrze Psychoterapii i w Zakładzie Terapii Rodzin w Collegium Medicum UJ 🎓. W swojej pracy łączy wiedzę uzyskaną w kształceniu medycznym i psychologicznym 👩‍⚕️. Uważa, że w przypadku trudności i zaburzeń psychicznych psychoterapia zajmuje miejsce równorzędne z leczeniem farmakologicznym, szczególnie u pacjentów w wieku rozwojowym 🌱. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w szczególności: zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych, fobii, zaburzeń stresu pourazowego, ADHD 💊.

mgr Jakub Rychter

Leczenie uzależnień s., Pomoc psychologiczna s., Psychoterapeuta Łódź, Terapia rodzin i małżeństw
terapia indywidualna170 zł
terapia rodzinna190 zł

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, trener z kilkunastoletnim doświadczeniem, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Prowadzi terapię indywidualną i rodzinną dotyczącą problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i leków oraz uzależnień behawioralnych takich jak hazard czy Internet. Zajmuje się również problemami depresji, lęków oraz trudności komunikacyjnych w rodzinie i związkach.

W swojej pracy integruje podejście poznawczo-behawioralne, skoncentrowane na rozwiązaniu z elementami terapii ericksonowskiej oraz dialogiem motywującym. Absolwent wielu szkoleń specjalistycznych, między innymi dwuletniego Studium Terapii Uzależnień, kursu terapii rodzinnej w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz dwuletniego Studium Dialogu Motywującego. Współautor i realizator wojewódzkich programów profilaktycznych w zakresie zdrowia psychicznego i profilaktyki uzależnień.

dr Kamil Brzeziński

Krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu, Psychoterapeuta Łódź
terapia indywidualna150 zł
terapia par170 zł

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii pracujący na co dzień w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, certyfikowany psychoterapeuta (certyfikat nr 62/2023 Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu) pracujący w nurcie krótkoterminowej terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu (ang. Solution Focused Brief Therapy – SFBT), polegającym w głównym stopniu na wsparciu Klienta w budowaniu preferowanej wizji przyszłości oraz wydobywaniu posiadanych przez niego zasobów, pomocnych w realizacji jego celów.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, uczestnik licznych warsztatów i szkoleń prowadzonych przez wybitnych specjalistów z zakresu BSFT (Marie Christine Cabie – Francja; Brigitte Lavoie – Kanada; Geert Lefevere – Belgia; Guy Shennan – Anglia; Peter Sundman – Finlanda; John Wheeler – Anglia). W swojej pracy kieruje się kodeksem etycznym Polskiej Federacji Psychoterapii, a także systematycznie poddaje swoją pracę superwizji. Od kilku lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół „POMOST”. Współorganizator turnusów dla młodzieży i osób dorosłych jąkających się, w trakcie których pełnił rolę psychoterapeuty.

Prywatnie poza czerpaniem satysfakcji z rozmowy z drugim Człowiekiem, szczęśliwy mąż, większość wolnych chwil spędzający nad Bałtykiem. Pasjonat wycieczek rowerowych, dobrej kuchni oraz muzyki jazzowej. W RAMACH OFERTY PROWADZI:

– psychoterapię indywidualną;

– psychoterapię par i małżeństw.

mgr Aneta Szustak

Pedagog, Pomoc psychologiczna s.
konsultacja160 zł

Pedagog (UŁ), terapeuta środowiskowy (certyfikat PTP), specjalista doradztwa psychospołecznego i rodzinnego (UM). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy terapeutycznej osobom po kryzysie psychicznym i ich rodzinom. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwentka licznych kursów i szkoleń doskonalących z obszaru pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, w tym psychospołecznego modelu leczenia schizofrenii.

Pracowała w Centralnym Szpitalu Klinicznym UM w Dziennym Ośrodku Terapeutycznym dla Młodzieży, od ponad 15 lat związana ze Stowarzyszeniem POMOST, gdzie prowadzi psychoedukację, poradnictwo dla rodzin, spotkania otwartego dialogu. Przez 5 lat związana z Centrum Służby Rodzinie, gdzie pracowała jako pedagog, pełniąc funkcję z-cy dyrektora CSR ds. pomocowych i przewodniczącej Funduszu Ochrony Macierzyństwa im. Stanisławy Leszczyńskiej, który świadczy pomoc matkom w ciąży i do 6-go m-ca po urodzeniu dziecka, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Obecnie pracuje jako terapeuta przy Parafii św. Mateusza i św. Wawrzyńca w Pabianicach. W ramach oferty prowadzi wstępne diagnozowanie sytuacji kryzysowych: indywidualnych, rodzinnych, małżeńskich/par, wsparcie doraźne oraz długoterminowe obejmujące: wypalenie zawodowe, przemoc w rodzinie, współuzależnienie, żałobę; interwencja kryzysowa, wsparcie w sytuacji wystąpienia trudności w kontaktach z dziećmi i/lub innymi osobami bliskimi, w tym ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi, chorującymi psychicznie.

mgr Beata Maliszewska

Interwencja kryzysowa, Leczenie uzależnień s., Psychodynamiczna Łódź, Psychoterapeuta Łódź
terapia indywidualna150 zł

Psychoterapeutka, specjalistka psychoterapii uzależnień, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie w trakcie czteroletniego kursu psychoterapii prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatrycznie.

Na co dzień prowadzi terapię indywidualną oraz grupową w oddziale terapeutycznym, w tym również oddziaływania o charakterze interwencyjnym i wspierającym. Specjalizuje się w pracy z osobami uzależnionymi, doświadczającymi kryzysów psychicznych, depresji, przeżywającymi poważne trudności życiowe i osobiste, żałobę, z rozpoznaniem zaburzenia osobowości. Posiada również kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami chorującymi na schizofrenię, CHAD, zmagającymi się z zaburzeniami nerwicowymi, zespołem Aspergera, niepełnosprawnymi, w tym z ich rodzinami. Ponadto, jest uczestniczką licznych szkoleń i warsztatów z zakresu pracy terapeutycznej podnoszących kompetencje zawodowe i osobiste, a swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Interesuje się resocjalizacją i readaptacją społeczną oraz arteterapią.

mgr Weronika Łukasiewicz

Asystent zdrowienia, praktyk eCPR
sesja stacjonarna90 zł
sesja z dojazdem do klienta140 zł

Asystent zdrowienia, praktyk eCPR

Teolog, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, asystent zdrowienia, edukator eCPR. Kurs asystenta zdrowienia ukończyła w 2017 roku, pracuje w Stowarzyszeniu „Pomost” jako asystent zdrowienia od 2018 roku.

Magdalena Stachurska-Latkowska

Asystent zdrowienia, praktyk eCPR, Terapeuta zajęciowy
sesja stacjonarna90 zł
sesja z dojazdem do klienta140 zł

Asystent zdrowienia, terapeuta zajęciowy, praktyk eCPR

Magdalena Stachurska-Latkowska

Asystent zdrowienia stanowi pomost między pacjentem i jego rodziną a personelem terapeutycznym (lekarzami, psychologami, psychoterapeutami, pracownikami socjalnymi itp.). Dzięki doświadczeniu własnego kryzysu psychicznego pomaga personelowi lepiej zrozumieć pacjenta, jego ograniczenia, możliwości oraz potrzeby w całym procesie leczenia. Potrafi też spojrzeć na różne kwestie z perspektywy użytkownika opieki psychiatrycznej. Jest przykładem, że można pokonać kryzys, co daje pacjentowi nadzieję.

mgr Anna Zajda Czapińska

Coaching/mentoring
coaching kariery150 zł

Doradca zawodowy, Coach oraz Trener. Certyfikowany doradca DISC. Absolwentka Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim o specjalizacji Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz Politechniki Łódzkiej w kierunku Coaching i Mentoring.

Specjalizuje się w coachingu kariery oraz aktywizacji zawodowej i społecznej. Prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne dla osób po kryzysie psychicznym, które mają na celu powrót do funkcjonowania społecznego. Pomaga w odnalezieniu ścieżki zawodowej oraz w analizie mocnych i słabych stron. Pracuje z osobami z symptomami wypalenia zawodowego oraz z osobami, które zastanawiają się nad wyborem ścieżki zawodowej. W swojej pracy wykorzystuje narzędzia coachingowe oraz doradcze.

mgr Patrycja Góralczyk

Pomoc psychologiczna s.
Konsultacja psychologiczna140 zł

Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Łódzkim.
Od razu po studiach pracowałam w korporacjach, dzięki czemu wiem jak praca w takim środowisku wpływa na rodzinę, życie towarzyskie i z jakim stresem się wiąże.

W skład moich zainteresowań zawodowych wchodzą relacje międzyludzkie, w szczególności relacje w związkach i nie tylko oraz to jak wygląda dynamika tych relacji w różnych życiowych sytuacjach np. po stracie.

Ukończyłam między innymi kurs terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu oraz staż w poradni Psychomedic “Psycholog praktyk z modułem zaburzeń odżywiania”.

mgr Malwina Grochala

Dorośli, Interwencja kryzysowa, LGBT+, Pomoc psychologiczna s., Psychodynamiczna Łódź, Seksuolog Łódź, Terapia rodzin i małżeństw, Terapia systemowa
Konsultacja psychologiczna170 zł
Konsultacja pary200 zł
Konsultacja seksuologiczna170 zł

Psycholog, seksuolog, terapeutka par. W trakcie całościowego szkolenia z psychoterapii w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi posiadającego atest Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła kurs psychoterapii systemowej. Absolwentka licznych szkoleń, m.in. z racjonalnej terapii zachowania, dialogu motywującego, pracy z pacjentem w kryzysie suicydalnym.

Posiada kilkanaście lat doświadczenia w pracy indywidualnej z osobami poszukującymi wsparcia w radzeniu sobie z wyzwaniami i trudnościami, ale także wsparcia w rozwoju i odkrywaniu siebie. Posiada również duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów psychologicznych.

Prowadzi konsultacje psychologiczne i interwencje w kryzysie, udziela wsparcia i pomocy psychologicznej. Prowadzi konsultacje seksuologiczne, w tym konsultacje dla par.

Wspiera w przechodzeniu przez kryzysy, np. rozwód, utrata pracy, choroba, wypadek. Pracuje z osobami w stanach depresyjnych i lękowych. Pomaga osobom zgłaszającym trudności natury emocjonalnej (np. w obszarze złości), chcącym pracować nad swoim perfekcjonizmem, poszukującym motywacji, wsparcia w radzeniu sobie ze stresem, będącym w procesie wypalenia zawodowego.

Pracuje z osobami, które chcą budować satysfakcjonujące relacje – z samym sobą i innymi ludźmi. Pomaga w lepszym rozumieniu siebie i swoich zachowań. Wspiera kobiety i pary w okresie okołoporodowym i młodych rodziców. Prowadzi coaching rodzicielski w nurcie rodzicielstwa bliskości. W obszarze seksuologii pracuje z osobami i parami pragnącymi w bardziej satysfakcjonujący sposób wyrażać i realizować swoją seksualność.

Pracuje z osobami LGBTQ+. W pracy z drugim człowiekiem najważniejsza jest dla niej relacja oparta na akceptacji, autentyczności i zaufaniu. Na co dzień przyświeca jej myśl Carla Rogersa, że „osoba to płynny proces, nie stały i stateczny byt; płynąca rzeka zmian, nie blok z solidnego materiału; stale zmieniająca się konstelacja możliwości, a nie ustalona ilości cech”.

dr Iga Gruszczyńska-Sińczak

Dorośli, Pomoc psychiatryczna s.
porada lekarska230 zł

Ukończyłam studia na kierunku lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z wynikiem ponad dobrym uzyskując tytuł lekarza. Jestem w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychiatrii.

Pracuję jako rezydent w Klinice Psychiatrii Dorosłych SP ZOZ im. J. Babińskiego w Łodzi. Prowadzę również zajęcia ze studentami jako pracownik UMED w Łodzi.

Zdobywam nowe kwalifikacje uczęszczając na studia podyplomowe w dziedzinie psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Uważam, że bardzo ważne jest wysłuchanie i zrozumienie problemów pacjenta a następnie sukcesywne ich rozwiązywanie. W psychiatrii istotna jest cierpliwość.

mgr Izabela Kuźmińska

Pedagog, Psychoterapeuta Łódź
wizyta terapeutyczna150 zł

Jestem pedagogiem, terapeutą, socjoterapeutą. Od 25 lat pracuję z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami w Szkołach Podstawowych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, Telefonie Zaufania. Szkoliłam osoby pracujące na rzecz dzieci i młodzieży w świetlicach, szkołach, domach dziecka, ośrodkach wychowawczych i poprawczych. Prowadziłam zajęcia na uczelniach wyższych z zakresu socjoterapii.

Swoją pracę opieram na życzliwym i wspierającym kontakcie, zrozumieniu sytuacji i profesjonalnym doborze metod i technik terapeutycznych. Metody pracy dostosowuję do indywidualnych potrzeb, łączę ze sobą elementy terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, nurtu humanistycznego oraz terapii poznawczo – behawioralnej.

Swoją pomoc kieruję do rodziców

  • których dzieci przejawiają zachowania zaburzone
  • którzy mają problem z porozumieniem się ze swoim dzieckiem
  • niepokoi ich zachowanie dziecka czy nastolatka
  • nie wiedzą jak pomóc swojemu dziecku
  • czują się zagubieni w swojej roli wychowawczej

Oraz do dzieci i młodzieży,

  • doświadczającej trudności w kontaktach z rówieśnikami
  • mającej poczucie osamotnienia lub zagubienia
  • borykającej się z fobią szkolną
  • mającej trudności w koncentracji uwagi