Rodzaje depresji oraz nasilenie objawów depresji w różnym wieku

Rodzaje depresji oraz charakterystyka depresji i jej objawów w różnych etapach życia.