Objawy depresji testowanie

Dziedziny, do których można zaliczyć cechy zaburzenia depresyjnego: afekt, poznanie, zachowanie i funkcjonowanie fizyczne.