Zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych, nie określone

Zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych (nieokreślone) to nacechowane zachowania oraz wielorakie stany kliniczne, mające skłonność do podtrzymywania się i są pewnym wyróżniającym się objawem dla stylu bycia danej osoby, jej nastawienia do samej siebie, jak i innych osób (zaczerpnięte z ICD-10, WHO, 2000, s. 169).