Zaburzenia preferencji seksualnych

Parafilia (czyli zaburzenie preferencji seksualnych - kiedyś nazywane dewiacją seksualną) jest to typ zaburzenia w kontekście seksualnym. Polega na pojawieniu się podniecenia seksualnego w momencie wystąpienia specyficznej sytuacji lub przedmiotu, które nie należą do standardowych aktywności, np. poniżanie. Preferencje te mogą wieść do pogorszenia się relacji, w której udział bierze jednostka zaburzona, ograniczania wolności drugiej osoby. Sama Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób (ICD-10) określa trzy założenia: preferencja ta musi występować przez co najmniej pół roku, “osoba doświadcza powtarzającego się, nasilonego popędu i wyobrażeń seksualnych dotyczących niezwykłych przedmiotów lub działań”, “osoba zarówno realizuje ten popęd, jak i odczuwa z tego powodu wyraźne cierpienie” (WHO, 1998, s. 124).