Leczenie uzależnień

mgr Jakub Rychter

Leczenie uzależnień, Pomoc psychologiczna, Pomoc psychoterapeutyczna, Terapia rodzin i małżeństw
terapia indywidualna140 zł
terapia rodzinna160 zł

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, trener z kilkunastoletnim doświadczeniem, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Prowadzi terapię indywidualną i rodzinną dotyczącą problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i leków oraz uzależnień behawioralnych takich jak hazard czy Internet. Zajmuje się również problemami depresji, lęków oraz trudności komunikacyjnych w rodzinie i związkach.

W swojej pracy integruje podejście poznawczo-behawioralne, skoncentrowane na rozwiązaniu z elementami terapii ericksonowskiej oraz dialogiem motywującym. Absolwent wielu szkoleń specjalistycznych, między innymi dwuletniego Studium Terapii Uzależnień, kursu terapii rodzinnej w Polski Instytucie Ericksonowskim oraz dwuletniego Studium Dialogu Motywującego. Współautor i realizator wojewódzkich programów profilaktycznych w zakresie zdrowia psychicznego i profilaktyki uzależnień.

mgr Patrycja Sławska – Jaroszewska

Dzieci i młodzież, Leczenie uzależnień, LGBT+, Pomoc psychologiczna, Pomoc psychoterapeutyczna
terapia indywidualna120 zł
terapia rodzinna150 zł

Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, doktorantka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku Psychologia. Prowadzi indywidualną psychoterapię uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, pracuje również z osobami współuzależnionymi.

Zajmuje się poradnictwem psychologicznym osób w kryzysie, doświadczających trudności emocjonalnych, interpersonalnych oraz psychoprofilaktyką. Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej osób dorosłych zdobywała przede wszystkim w Stowarzyszeniu MONAR Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi. Współpracowała również z młodzieżą, jako terapeuta w Klubie Profilaktyki Środowiskowej „Nie-Nuda”, jako stażystka w Stowarzyszeniu MONAR Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla dzieci i młodzieży w Ozorkowie oraz z dorosłymi w projekcie readaptacji zawodowej „Możesz”, a także jako wolontariuszka w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie . W swojej pracy kieruje się otwartością, zrozumieniem oraz akceptacją drugiego człowieka.

mgr Beata Maliszewska

Interwencja kryzysowa, Leczenie uzależnień, Pomoc psychoterapeutyczna, Psychodynamiczna
terapia indywidualna120 zł

Psychoterapeutka, specjalistka psychoterapii uzależnień, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie w trakcie czteroletniego kursu psychoterapii prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatrycznie.

Na co dzień prowadzi terapię indywidualną oraz grupową w oddziale terapeutycznym, w tym również oddziaływania o charakterze interwencyjnym i wspierającym. Specjalizuje się w pracy z osobami uzależnionymi, doświadczającymi kryzysów psychicznych, depresji, przeżywającymi poważne trudności życiowe i osobiste, żałobę, z rozpoznaniem zaburzenia osobowości. Posiada również kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami chorującymi na schizofrenię, CHAD, zmagającymi się z zaburzeniami nerwicowymi, zespołem Aspergera, niepełnosprawnymi, w tym z ich rodzinami. Ponadto, jest uczestniczką licznych szkoleń i warsztatów z zakresu pracy terapeutycznej podnoszących kompetencje zawodowe i osobiste, a swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Interesuje się resocjalizacją i readaptacją społeczną oraz arteterapią.

mgr Katarzyna Moser

Krótkoterminowa, Leczenie uzależnień, Nurt integratywny, Pomoc psychologiczna
terapia indywidualna100 zł

Z wykształcenia jestem Pedagogiem ( WSHE Łódź). Ukończyłam również Poradnictwo Psychologiczne z Terapią Krótkoterminową w podejściu Integratywnym (Counselling SPCH Warszawa ), co pozwoliło mi przez wiele lat na prowadzenie warsztatów psychologicznych na Uczelni i pracę w Instytucie Postępowania Twórczego w Łodzi.

Zajmuję się również wsparciem osób w sytuacji trudnej, w kryzysie oraz po stracie również w aspekcie duchowym. Przez kolejne lata, moje zainteresowania zawodowe skupiły się na terapii osób starszych oraz prowadzeniu grupy wsparcia dla rodzin osób chorych na Alzheimera . Uprawnienia Opiekuna Medycznego pomogły mi w zrozumieniu osoby chorej , towarzyszeniu jej w procesie leczenia oraz potrzeb osób opiekujących się innymi. Jestem również Terapeutą Uzależnień w trakcie procesu Certyfikacji ( Collegium Verum Warszawa). Towarzyszę osobom w trudnościach z uzależnieniem zarówno od środków psychoaktywnych jak i w uzależnieniach od internetu, zakupoholizmu itp. Oferuję również wsparcie w podejściu humanistycznym pozwalające lepiej poznać siebie, własne zasoby i możliwości w procesie budującym poczucie własnej wartości i poszukiwaniu sensu. Zapraszam osoby, które zmagają się z problemami, które przynosi codzienność. Pracę własną poddaję stałej superwizji.