Komputer

Komputer

Korzyści, jakie w codziennym życiu przynosi nam używanie komputera i Internetu w zdecydowany sposób przeważają nad minusami związanymi z korzystaniem z nowych technologii. Nie oznacza to oczywiście, że ciemna strona wirtualnej rzeczywistości nie istnieje. Jednym z głównych zagrożeń istniejących w tym obszarze jest poza cyberprzemocą ryzyko uzależnienia od komputera, telefonu, a w zasadzie Internetu. Nie wszystkie formy naszej cyfrowej aktywności wiążą się z takim niebezpieczeństwem. Gry on line, pornografia internetowa i hazard internetowy to trzy najbardziej obciążone ryzykiem formy aktywności w sieci. W zależności od rodzaju problemu oraz jego nasilenia, terapia oferowana w naszej Poradni może koncentrować się albo na odzyskaniu kontroli zachowań związanych z używaniem Internetu albo na uzyskaniu całkowitej abstynencji od niektórych wybranych form aktywności internetowej.

Czasem, podobnie jak w przypadku uzależnień od substancji psychoaktywnych, nałogowe zachowanie jest dysfunkcyjnym sposobem radzenia sobie ze stresem, problemami rodzinnymi lub zawodowymi. W takich sytuacjach terapia polega na zwiększaniu kompetencji w radzeniu sobie z tymi trudnościami, w celu zmniejszenia ryzyka nawrotu do zachowań nałogowych. Istnieje w tych przypadkach możliwość łączenia terapii indywidualnej z terapią rodzinną lub małżeńską.