Indukowane zaburzenie urojeniowe

Indukowanie zaburzenie urojeniowe definiujemy jako zaburzenie będące podzielane przez dwie lub więcej osób, które są ze sobą powiązane emocjonalnie. U tych osób, jedna wykazuje objawy zaburzenia psychotycznego, u drugiej natomiast owe urojenia są jedynie wzbudzane i najczęściej występują, gdy osoby te są rozdzielone. Zaburzenia te zazwyczaj mają miejsce wśród członków rodziny. Określa się je także jako udzieloną psychozę bądź obłęd. Mimo wszystko, zdecydowanie rzadziej występują przypadki udzielenia tej choroby więcej, niż jednej osobie.