Zaburzenia schizoafektywne

Zaburzenia schizoafektywne to pogranicze schizofrenii i zaburzeń afektywnych, co skutkuje znacznie różniącymi się od siebie dolegliwościami. W przebiegu zaburzenia schizoafektywnego napotykamy symptomy związane z zaburzeniami nastroju (np. epizody depresyjne), jak i ze schizofrenią, jednakże przez intensywność owych objawów trudno jest postawić jednoznaczną diagnozę - czy badana jest schizofrenia, czy jedno z zaburzeń afektywnych.