Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka

Coraz większa liczba dzieci miewa trudności z mówieniem, budowaniem wypowiedzi oraz rozumieniem wypowiedzi innych. Słownictwo owych dzieci jest raczej ubogie i bierne, a ich fonologiczna pamięć jest dosyć słaba. Nie łączy się to ze słuchem - zmysł ten działa normalnie, a ich aparaty artykulacyjne (np. język, podniebienie miękkie) i fonacyjne (np. krtań) są prawidłowej budowy. Nie stwierdza się u nich żadnych uszkodzeń neurologicznych czy zaburzeń, takich jak autyzm. Problem ten nazywany jest specyficznymi zaburzeniami rozwoju mowy i języka (SLI).