Otępienie w chorobie Alzheimera

Alzheimer to choroba dotycząca coraz większego odsetka osób pomiędzy 65 a 85 rokiem życia. Wiek gra znaczącą rolę w przyczynach zachorowań, ale wpływ mogą mieć również czynniki genetyczne.