Specyficzne zaburzenia osobowości

Specyficzne zaburzenia osobowości - zaburzenia, które nie są związane z innymi zaburzeniami psychicznymi, chorobami mózgu lub uszkodzeniami. Owe zaburzenia to trwałe i powtarzalne oddziaływanie, które znacznie utrudnia człowiekowi funkcjonowanie w życiu społecznym - prowadzi do dyskomfortu i cierpienia samej osoby z danym zaburzeniem oraz innych, które z nią koegzystują. Zaburzenia osobowości zwykle zaczynają się rozwijać już w okresie dzieciństwa.