Trwałe zmiany osobowości

Trwałe zmiany osobowości nie wynikające z uszkodzenia ani z choroby mózgu. Pod tym terminem skrywają się trwałe zmiany osobowości, które nie wynikają ani z uszkodzenia mózgu, ani żadnej jego choroby. Jest to przeżycie pewnej praktyki, po której rozwijają się trwałe zmiany w naszej psychice.