Osobowość lękliwa przyczyny

Charakterystyka

Osoby cierpiące na to zaburzenie, unikają kontaktów społecznych z powodu strachu przed odrzuceniem. Cierpią z powodu samotności, są zamknięte we własnym świecie, którego nie potrafią opuścić. Mają niewielu, jeśli w ogóle, bliskich przyjaciół. Występuje u nich lęk, przed byciem osądzanym przez inne osoby.