Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych

Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych to problemy z powszechnie typowym nabywaniem umiejętności szkolnych już od wczesnego dzieciństwa. Nie występują one jednak jako skutek upośledzenia umysłowego, wszelkich urazów mózgu itd.