Zaburzenia zachowania

Zaburzenia zachowania to występowanie zachowań dezadaptacyjnych, np. nie przejawianie szacunku wobec praw innych osób, nieodpowiednie reakcje na określoną sytuację, nieprzestrzeganie narzuconych norm społecznych itd. Zaburzenia te są znacznym utrudnieniem w codziennym funkcjonowaniu osoby zaburzonej. Często negatywnie wpływają na powstawaniu nowych kontaktów między osobą zaburzoną a drugim człowiekiem, ponieważ osoba ta uważana jest niekiedy za agresywną.