Tiki

Tiki to nagłe, krótkotrwałe, nawracające ruchy. Najczęściej powstają na tle zdrowia psychicznego. Mają różne nasilenie i częstotliwość. Mogą pojawić się już w dzieciństwie i mogą ustąpić same w okresie dojrzewania, jednak u wielu osób zostają do końca życia.