Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi

Majaczenie inaczej nazywane delirium to zaburzenie świadomości wpływające między innymi na proces mowy i komunikacji. Mogą, lecz nie muszą, towarzyszyć mu wszelkiego rodzaju omamy wzrokowe czy słuchowe. Występują trudności z orientacją w czasie i terenie (na przykład niemożność podania prawidłowej daty).