Uporczywe zaburzenia urojeniowe

Zaburzenia urojeniowe to zaburzenia trudne do zdiagnozowania, objawiające się między innymi tym, że osoba zaburzona coraz bardziej zamyka się w swoim urojonym świecie oraz reaguje emocjonalnie na próby przekonania i udowodnienia, że świat rzeczywisty różni się od jej świata urojonego.