Upośledzenie umysłowe znaczne

Upośledzenie umysłowe, inaczej zwane niepełnosprawnością intelektualną, jest zaburzeniem w rozwoju człowieka charakteryzujące się mniej lub bardziej znacznym obniżeniem funkcji intelektualnych.