Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie

Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie polegają na nadmiernym przerysowaniu tendencji rozwojowych.