Zaburzenia nawyków i popędów

Zaburzenia nawyków i popędów cechują się notorycznym powielaniem patologicznych aktywności w celu odczucia ulgi, przyjemności oraz redukcji napięcia, które wywołuje silny dyskomfort. Niestety, prowadzi to jedynie do nieświadomego szkodzenia samemu sobie. Pomimo szkodliwych skutków zachowań, chory nie jest w stanie powstrzymać się ani sprawować kontroli nad impulsami.