Zaburzenia osobowości mieszane

Zaburzenia osobowości mieszane i inne świadczą o obecności zaburzeń osobowości mieszanych, czyli takich, które prezentują cechy różnych określonych już zaburzeń.