Dzieci i młodzież

dr Bartłomiej Janas

Dzieci i młodzież, LGBT+, Pomoc psychiatryczna s.
porada lekarska230 zł

Absolwent Wydziału Lekarskiego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. W 2017 roku zakończył specjalizację z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży w Łódzkim Centralnym Szpitalu Klinicznym (CSK). Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą i rodzinami, tak z oddziału zamkniętego Psychiatrii Młodzieżowej CSK, jak również z otwartego oddziału dziennego – Dziennego Ośrodka Terapeutycznego w Łodzi. Ma także doświadczenie w pracy z dorosłymi. W trakcie specjalizacji zajmował się pacjentami Oddziału Chorób Afektywnych (depresja, nerwica, zaburzenia psychosomatyczne), oraz Oddziału Zaburzeń Psychotycznych (schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia organiczne).

Swoją pracę jako psychiatra łączy z wcześniejszym doświadczeniem pracy psychoterapeuty. Ukończył 4,5 letni kurs psychoterapii organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi (atestowany przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Jako psychoterapeuta pracował zarówno z pacjentami indywidualnymi, parami, jak i rodzinami. W szczególności specjalizował się w pracy z ludźmi cierpiącymi z powodu depresji, lęku, zaburzeń odżywiania, a także będącymi w trudnej sytuacji życiowej, przechodzącymi żałobę lub nie umiejącymi porozumieć się w związku. W przypadku dzieci i młodzieży zawsze w pierwszej kolejności zaleca terapię rodzinną. Przez ostatnie półtora roku kierował zespołem lekarzy i psychologów w Poradni Zdrowia Psychicznego MKK „Trimed” w Łodzi.
Choroby w których leczeniu się specjalizuje :
• anoreksja
• bulimia
• zaburzenia adaptacyjne (m.in. : kryzys nastoletni, odmowa chodzenia do szkoły, reakcja żałoby)
• depresja
• choroba afektywna dwubiegunowa
• schizofrenia
• zaburzenia emocjonalne
• bezsenność
• nerwica

dr Magdalena Smulik

Dzieci i młodzież, Pomoc psychiatryczna s.
Porada lekarska240 zł

Lekarka psychiatrii, posiadająca specjalizację psychiatrii dzieci i młodzieży oraz specjalizację psychiatrii dorosłych 🧠.

Wieloletnie doświadczenie jako psychiatra dziecięco-młodzieżowy zdobyła pracując na oddziałach psychiatrii młodzieżowej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – na oddziale stacjonarnym oraz w oddziale dziennym w Dziennym Ośrodku Terapeutycznym dla Młodzieży 🏥. Przed specjalizacją psychiatrii dzieci i młodzieży pracowała jako psychiatra dorosłych w Klinikach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w tym przez większość czasu na Oddziale Chorób Afektywnych. Ukończyła czteroletni całościowy kurs psychoterapii w Katedrze Psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym 📚. Odbyła staż w Katedrze Psychoterapii i w Zakładzie Terapii Rodzin w Collegium Medicum UJ 🎓. W swojej pracy łączy wiedzę uzyskaną w kształceniu medycznym i psychologicznym 👩‍⚕️. Uważa, że w przypadku trudności i zaburzeń psychicznych psychoterapia zajmuje miejsce równorzędne z leczeniem farmakologicznym, szczególnie u pacjentów w wieku rozwojowym 🌱. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w szczególności: zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych, fobii, zaburzeń stresu pourazowego, ADHD 💊.