Pedagog

mgr Aneta Szustak

Pedagog, Pomoc psychologiczna s.
konsultacja160 zł

Pedagog (UŁ), terapeuta środowiskowy (certyfikat PTP), specjalista doradztwa psychospołecznego i rodzinnego (UM). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy terapeutycznej osobom po kryzysie psychicznym i ich rodzinom. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwentka licznych kursów i szkoleń doskonalących z obszaru pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, w tym psychospołecznego modelu leczenia schizofrenii.

Pracowała w Centralnym Szpitalu Klinicznym UM w Dziennym Ośrodku Terapeutycznym dla Młodzieży, od ponad 15 lat związana ze Stowarzyszeniem POMOST, gdzie prowadzi psychoedukację, poradnictwo dla rodzin, spotkania otwartego dialogu. Przez 5 lat związana z Centrum Służby Rodzinie, gdzie pracowała jako pedagog, pełniąc funkcję z-cy dyrektora CSR ds. pomocowych i przewodniczącej Funduszu Ochrony Macierzyństwa im. Stanisławy Leszczyńskiej, który świadczy pomoc matkom w ciąży i do 6-go m-ca po urodzeniu dziecka, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Obecnie pracuje jako terapeuta przy Parafii św. Mateusza i św. Wawrzyńca w Pabianicach. W ramach oferty prowadzi wstępne diagnozowanie sytuacji kryzysowych: indywidualnych, rodzinnych, małżeńskich/par, wsparcie doraźne oraz długoterminowe obejmujące: wypalenie zawodowe, przemoc w rodzinie, współuzależnienie, żałobę; interwencja kryzysowa, wsparcie w sytuacji wystąpienia trudności w kontaktach z dziećmi i/lub innymi osobami bliskimi, w tym ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi, chorującymi psychicznie.

mgr Izabela Kuźmińska

Pedagog, Psychoterapeuta Łódź
wizyta terapeutyczna150 zł

Jestem pedagogiem, terapeutą, socjoterapeutą. Od 25 lat pracuję z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami w Szkołach Podstawowych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, Telefonie Zaufania. Szkoliłam osoby pracujące na rzecz dzieci i młodzieży w świetlicach, szkołach, domach dziecka, ośrodkach wychowawczych i poprawczych. Prowadziłam zajęcia na uczelniach wyższych z zakresu socjoterapii.

Swoją pracę opieram na życzliwym i wspierającym kontakcie, zrozumieniu sytuacji i profesjonalnym doborze metod i technik terapeutycznych. Metody pracy dostosowuję do indywidualnych potrzeb, łączę ze sobą elementy terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, nurtu humanistycznego oraz terapii poznawczo – behawioralnej.

Swoją pomoc kieruję do rodziców

  • których dzieci przejawiają zachowania zaburzone
  • którzy mają problem z porozumieniem się ze swoim dzieckiem
  • niepokoi ich zachowanie dziecka czy nastolatka
  • nie wiedzą jak pomóc swojemu dziecku
  • czują się zagubieni w swojej roli wychowawczej

Oraz do dzieci i młodzieży,

  • doświadczającej trudności w kontaktach z rówieśnikami
  • mającej poczucie osamotnienia lub zagubienia
  • borykającej się z fobią szkolną
  • mającej trudności w koncentracji uwagi