Alkoholizm

Alkoholizm

Wielu ludzi pije alkohol sporadycznie, w umiarkowanych ilościach, bez szkodliwości. Niektórym zdarza się go nadużywać – zjawisko to ma różne odcienie – od okazjonalnego przekroczenia bezpiecznej dawki do regularnego używania zbyt często i w zbyt dużych ilościach, które skutkuje występowaniem różnego rodzaju szkód. Istnieje też grupa osób uzależnionych, które całkowicie straciły kontrolę nad swoim piciem i odczuwają przymus używania.

Indywidualna terapia, którą prowadzimy w naszej Poradni, adresowana jest do osób doświadczających problemów związanych z używaniem alkoholu w różnej skali i nasileniu. Dla jednych jej celem może być rozwijanie umiejętności picia kontrolowanego, dla innych praca nad całkowitą abstynencją. Ważnym jej elementem jest również zapobieganie nawrotom na przykład poprzez zwiększanie indywidualnych kompetencji w radzeniu sobie ze stresem. W niektórych sytuacjach proponujemy łączenia indywidualnej psychoterapii, oferowanej w naszej Poradni, z innymi formami pomocy – leczeniem farmakologicznym, psychoterapią grupową lub grupami samopomocowymi AA.

Stwarzamy również możliwość uczestnictwa w terapii osób współuzależnionych poprzez terapię indywidualną i małżeńską lub rodzinną.