Narkotyki

Narkotyki

Heroina, amfetamina, marihuana, benzodiazepiny, czy wreszcie szeroka grupa narkotyków nowej generacji nazywanych popularnie dopalaczami – to substancje o różnej sile szkodliwości i potencjale uzależnienia. Problemy związane z nadużywaniem lub nałogowym przyjmowaniem każdego z nich wymagają innej specyfiki w podejściu terapeutycznym. Terapia oferowana w naszej Poradni ma charakter zindywidualizowany – nie tylko w tym sensie, że odbywa się jeden na jeden w kontakcie klienta z terapeutą, ale również w tym znaczeniu, że jej częstotliwość, tematyka i czas trwania dopasowane są do konkretnego człowieka i tego, jak on sam definiuje swój problem z używaniem danej substancji psychoaktywnej. W niektórych sytuacjach proponujemy łączenia indywidualnej psychoterapii, oferowanej w naszej Poradni, z innymi formami pomocy – leczeniem farmakologicznym, psychoterapią grupową lub grupami samopomocowymi.

Stwarzamy również możliwość uczestnictwa w terapii osób współuzależnionych poprzez terapię indywidualną i małżeńską lub rodzinną.