depresja młodzieńcza – Świadomi depresji – nie oceniaj, reaguj!

Data publikacji

Depresja młodzieńcza - celem projektu jest uświadamianie młodzieży szkół podstawowych i średnich jak ważna jest profilaktyka zdrowia psychicznego i opieka środowiskowa oraz walka ze stygmatyzacją osób przechodzących kryzys psychiczny.