Terapie

Coaching/mentoring

Coaching/mentoring to “towarzyszenie klientowi w kreatywnym procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału.” To przede wszystkim uważne słuchanie i obserwacja pacjenta. Dzięki temu oraz dzięki zadawaniu pytań służymy klientowi w jego własnym odkrywaniu, poszerzaniu świadomości, rozwoju i refleksji.

Brak wyników.