Kompendium

Indukowane zaburzenie urojeniowe

Indukowanie zaburzenie urojeniowe definiujemy jako zaburzenie będące podzielane przez dwie lub więcej osób, które są ze sobą powiązane emocjonalnie. U tych osób, jedna wykazuje objawy zaburzenia psychotycznego, u drugiej natomiast owe urojenia są jedynie wzbudzane i najczęściej występują, gdy osoby te są rozdzielone. Zaburzenia te zazwyczaj mają miejsce wśród członków rodziny. Określa się je także jako udzieloną psychozę bądź obłęd. Mimo wszystko, zdecydowanie rzadziej występują przypadki udzielenia tej choroby więcej, niż jednej osobie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Dysfunkcja seksualna nie spowodowana zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną

Dysfunkcje seksualne definiuje się jako zaburzenia polegające na występowaniu objawów utrudniających prawidłowe budowanie relacji seksualnych. Występują one zarówno u kobiet jak i u mężczyzn, a dotyczyć mogą różnych sfer życia seksualnego człowieka - popędu seksualnego, podniecenia, orgazmu oraz symptomów bólowych związanych z czynnościami seksualnymi. Dysfunkcje seksualne nie są spowodowane zaburzeniami psychicznymi lub zachowania, farmakoterapią czy innymi chorobami somatycznymi. Dysfunkcjami seksualnymi nie spowodowanymi zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną są m.in.:

CZYTAJ WIĘCEJ

Czynniki psychologiczne i behawioralne związane z zaburzeniami lub chorobami klasyfikowanymi w innych rozdziałach

Czynniki psychologiczne i behawioralne związane z zaburzeniami lub chorobami klasyfikowanymi w innych rozdziałach to pojęcie, które służy do zauważenia istnienia przyczyn psychologicznych i behawioralnych w rozwoju zaburzeń somatycznych. Przykładami są:

CZYTAJ WIĘCEJ

Zaburzenia psychiczne związane z porodem, niesklasyfikowane gdzie indziej

Zaburzenia psychiczne związane z porodem to powszechnie występujący problem, który do tej pory często jest lekceważony. Dzieje się tak za sprawą tego, że okres poporodowy w społeczeństwie nadal utożsamiany jest z koniecznością szybkiej adaptacji do roli matki. Przez ową presję społeczną, stosunkowo często występują samobójstwa młodych matek. Wśród zaburzeń okołoporodowych znajdują się między innymi:

CZYTAJ WIĘCEJ

Schizofrenia katatoniczna więcej

Od „podstawowej” schizofrenii jaką znamy, schizofrenia katatoniczna wyróżnia się tym, że dominują zaburzenia ruchu, na przykład zastyganie w miejscu bądź pobudzenie. Zakłada się, że a wpływają na nią czynniki genetyczne i środowiskowe, natomiast u 20% pacjentów „ zespół katatoniczny” jest przyczyną schorzeń somatycznych, opryszczkowego zapalenia mózgu, zatruciem tlenkiem węgla lub zaburzeń metabolicznych. Mogą dominować w niej:

CZYTAJ WIĘCEJ

Zaburzenie typu schizofrenii (schizotypowe)

Zaburzenia schizotypowe są to zaburzenia o długim przebiegu i trudnym do zaobserwowania początku, ponieważ nie jest on określony. Odznaczają się wyjątkowością wyglądu lub zachowań, które przypominają charakterystyczne symptomy występujące w schizofrenii. Osoby cierpiące na to zaburzenie są zdystansowane, przez co wycofane ze społeczeństwa (skrajny introwertyzm), ciężko im nawiązywać bliższe relacje oraz mają trudności z utrzymaniem obecnych związków. Często gubią wątek, są rozproszone, a wyrażanie uczuć jest ograniczone, co może pozorować chłód emocjonalny. Jednostki nie odczuwają chęci przebywania z innymi ludźmi ze względu na lęk i raczej preferowanie trybu samotnika. Są podejrzliwe, posługują się niejasnym językiem, natomiast ich afekt jest zdecydowanie zawężony.

CZYTAJ WIĘCEJ

Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną

Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną wywołują w pacjentach niepokój i często stany lękowe, które spowodowane są widoczną dla nich samych nieprawidłowością w kwestii orientacji/tożsamości. W zaburzenia te wliczają się:

CZYTAJ WIĘCEJ

Fobia szkolna

Fobia szkolna, to termin opisujący zaburzenie lękowe u dzieci, które mają irracjonalny, uporczywy strach przed pójściem do szkoły. Zachowanie ich różni się od dzieci, które wagarują i nie wyrażają obawy przed pójściem do szkoły. Dzieci, które unikają szkoły, chcą być w bliskim kontakcie z rodzicem lub opiekunem, podczas gdy wagarowicze nie. Dzieci z fobią szkolną są często niepewne, wrażliwe i nie wiedzą, jak radzić sobie ze swoimi emocjami. Normalny lęk separacyjny zwykle występuje od 18 do 24 miesiąca życia. Dzieci w tym wieku mogą płakać lub mieć napady złości, gdy są oddzielone od rodzica. Jednak niektóre starsze dzieci nadal mają trudności z przebywaniem poza domem, co sprawia, że niektórym uczniom brakuje pewności siebie i umiejętności radzenia sobie z życiem szkolnym. Dziecko, które wykazuje większe ryzyko fobii szkolnej, to takie, które nie ma rodzeństwa, jest najmłodszym lub przewlekle chorym dzieckiem. Większość dzieci sprzeciwia się chodzeniu do szkoły w tym czy innym czasie. Jednak dziecko z fobią szkolną często opuszcza wiele dni z niejasnych powodów. Rodzice powinni być zaniepokojeni, jeśli ich dziecko wydaje się irracjonalnie niespokojne, przygnębione, przestraszone lub regularnie mówi, że czuje się zbyt źle, aby uczęszczać na zajęcia.

CZYTAJ WIĘCEJ

Schizofrenia katatoniczna

W przeszłości katatonia była uważana za podtyp schizofrenii. Obecnie rozumie się, że katatonia może występować w różnych schorzeniach psychicznych i medycznych. Katatonia i schizofrenia występuje także oddzielnie, lecz są ze sobą ściśle powiązane. Osoby z objawami katatonicznymi w schizofrenii, poruszają się w ekstremalny sposób. Na przykład taka osoba może poruszać swoim ciałem nieregularnie lub wcale. Ten stan może trwać przez minuty, godziny, a nawet dni. Wyróżnia się dwie podstawowe postacie schizofrenii katatonicznej: hiperkinetyczną, i hipokinetyczną.

CZYTAJ WIĘCEJ

Osobowość lękliwa – przyczyny

Charakterystyka

Osoby cierpiące na to zaburzenie, unikają kontaktów społecznych z powodu strachu przed odrzuceniem. Cierpią z powodu samotności, są zamknięte we własnym świecie, którego nie potrafią opuścić. Mają niewielu, jeśli w ogóle, bliskich przyjaciół. Występuje u nich lęk, przed byciem osądzanym przez inne osoby.

CZYTAJ WIĘCEJ