Terapie

CBT

Psychoterapia CBT, czyli poznawczo-behawioralna, to taka metoda leczenia zaburzeń psychicznych, trudności emocjonalnych oraz zachowań problematycznych, której głównym celem jest poprawa jakości życia pacjenta poprzez modyfikację jego zachowań i sposobu myślenia. W praktyce jest to grupa terapii, które jednak różnią się nieznacznie od siebie. Różnice te wynikają głównie z cech indywidualnych pacjenta, specyfiki problemu, ale także narzędzi, które terapeuta dobierze odpowiednio do nas.

Brak wyników.