Pliki do pobrania

Do wypełnienia przed wizytą u specjalisty

Formularz świadomej zgody opiekuna prawnego/rodzica na udział nieletniego/niepełnoletniego w oddziaływaniu terapeutycznym, psychologicznym, pedagogicznym i diagnostycznym.icoicoPOBIERZ PLIK
RODO NZOZ PomosticoicoPOBIERZ PLIK
Formularz świadomej zgody pacjenta na udzielenie świadczeń zdrowotnychicoicoPOBIERZ PLIK