Diagnostyka

Diagnostyka

Nasza Poradnia oferuje usługi psychologa, który posiada wieloletnie doświadczenie i kompetencje do przeprowadzania badań psychologicznych.

Diagnoza polega na opisie psychicznego funkcjonowania osoby badanej a także sformułowaniu zaleceń odnośnie dalszego postępowania i prognozy na przyszłość.

Proces diagnostyczny opiera się na rozmowie, wywiadzie, obserwacji, badaniach testowych. Badanie kończy się wydaniem pisemnej opinii psychologicznej zawierającej wnioski z badań i zalecenia odnośnie dalszego postępowania.

Prowadzimy diagnostykę w zakresie:

 • badanie ilorazu inteligencji;
 • badanie osobowości i temperamentu;
 • badanie funkcji poznawczych;

Oferujemy badania psychologiczne:

 • na potrzeby Komisji ds. Orzekania o Niepełnosprawności, do celów orzecznictwa grup inwalidzkich;
 • na potrzeby Sądów;
 • przed złożeniem wniosku o przyjęcie do DPS;
 • zaburzeń neurologicznych z grupy chorób otępiennych m.in. przy chorobie Alzheimera, Parkinsona itp;
 • funkcji poznawczych dla osób po udarach mózgu, wypadkach, urazach;
 • zdolności psychologicznej do poddania się zabiegom operacyjnym m.in. operacji bariatrycznej;
 • na potrzeby indywidualne;
 • na zlecenie lekarza psychiatry/neurologa;

a także m.in.

 • w żałobie, po stracie;
 • po traumatycznych przeżyciach, byciu świadkiem, ofiarą, sprawcą przemocy;
 • przy zaburzeniach odżywiania (anoreksja/bulimia);

przy zaburzeniach depresyjnych i lękowych, zaburzeniach zachowania, problemach w kontaktach z innymi ludźmi, zaburzeniach w relacjach z bliskimi.