dr Magdalena Smulik

Dzieci i młodzież, Pomoc psychiatryczna s.
Porada lekarska240 zł

Lekarka psychiatrii, posiadająca specjalizację psychiatrii dzieci i młodzieży oraz specjalizację psychiatrii dorosłych 🧠.

Wieloletnie doświadczenie jako psychiatra dziecięco-młodzieżowy zdobyła pracując na oddziałach psychiatrii młodzieżowej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – na oddziale stacjonarnym oraz w oddziale dziennym w Dziennym Ośrodku Terapeutycznym dla Młodzieży 🏥. Przed specjalizacją psychiatrii dzieci i młodzieży pracowała jako psychiatra dorosłych w Klinikach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w tym przez większość czasu na Oddziale Chorób Afektywnych. Ukończyła czteroletni całościowy kurs psychoterapii w Katedrze Psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym 📚. Odbyła staż w Katedrze Psychoterapii i w Zakładzie Terapii Rodzin w Collegium Medicum UJ 🎓. W swojej pracy łączy wiedzę uzyskaną w kształceniu medycznym i psychologicznym 👩‍⚕️. Uważa, że w przypadku trudności i zaburzeń psychicznych psychoterapia zajmuje miejsce równorzędne z leczeniem farmakologicznym, szczególnie u pacjentów w wieku rozwojowym 🌱. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w szczególności: zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych, fobii, zaburzeń stresu pourazowego, ADHD 💊.